دوره ریاست جمهوری حامد کرزی چگونه بود؟

دوره ریاست جمهوری حامد کرزی چگونه بود؟

من فکر میکنم در دوران حکومت جناب حامد کرزی کارهای خوبی صورت گرفته که قابل مشاهده هست مثلآ در بخش های مختلف که عبارتند از معارف، اقتصاد، تحصیلات عالی، آزادی بیان،آزادی رسانه ها نظام سازی تشکیل اردوی ملی پلیس ملی رشد دموکراسی و مردم سالاری تا اندازیه، ساخت وساز جاده ها شهر ها، رشد مخابراتی، انترنت. تا اندازه فرهنگ سازی، و شناخت افغانستان برای تمام جهان ملل رشد جامعه مدنی، جلو گیری از نقض حقوق بشر شروع ارتباطات دوستانه با سایر کشور های جهان وغیره مسایل دیگری که اتفاق افتاده در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی درکنار این همه پیشرفت ها اما بدبختانه ما شاهد اتفاقات خیلی بدی بودیم مثلآ سیاست نامعلوم و خام و همینطور سیاست دوگانه دولت حامد کرزی دربرابردشمنان ملت افغانستان قناعت بخش نبوده است بلاخره بازم باید تذکر داد که اگر بجای کرزی کسی دیگر هم میبود از این بیشتر کارکرده نمی توانست چراکه ما در سالهای آغازین شروع ریاست جمهوری در وضعیت خیلی بدی قرار داشتیم یعنی ما از نقطه صفر شروع به دولت داری کردیم در عین حال با تروریست؛ طالبان و مخالفین دولت در جنگ بودیم که هم اکنون با این گروپ ها درگیر هستیم بازم باید گفت که فرصت های بسیار خوبی برای دولت افغانستان و همینطور برای مردم کشور بوجود آمد اما بدبختانه بگیم نه دولت و نه مرم ما توانستند از این فرصت ها و منابع زیاد در تمام بخش های حکومت داری اقتصادی تعلیم وتربیه، مبارزه با فساد اداری، ریشه کن کردن تروریزم.از بین بردن قاچاق و قاچاقبران استفاده  درست کنند بنآ اینها همه دست بدست همدیگر دادند مشکلات در این سرزمین بیشتر شد بلاخره طورکه باید حکومت برای ملت خود خدمت میکرد نتوانست این کار را بکند. 

/ 0 نظر / 27 بازدید