درد دل یک افغان

دوستان عزیز این درد دل یک افغان است تا میتوانید شریک سازید تا به آنان که برای این ملت ظلم کرده اند و هنوز هم دست شان به خون این ملت آلوده است برسد و بخوانند که این مردم چقدر از دست این رهبران خائن درد دارند شاید یک ذره وجدانشان زنده باشد و دست از این خیانت ملی بردارند تشکر

اینست سرنوشت مردم افغانستان اطفال که چشم به راه پدر و مادر هستند در عوض آمدنشان به خانه خبر کشته شدنشان برای بچه های شان میرسد این شد زندگی این را میگن زندگی واقعآ که تلخ است دوستان تا چه وقت این بد بختی ها را باید پذیرفت؟ ایا اولاد این وطن حق زندگی کردن را ندارند این مردم بیچاره چه گناه کرده اند که این همه بیچاره گی و بدبختی را در طول تاریخ این کشور متحمل شدند و می شوند و خواهند شد!!! من مینحیث یک شهر وند این سرزمین از رهبران جنگ سالار و وطن فروش میخواهم که ازاین بیشتر به مردم این سرزمین خیانت نکنند و اجازه بدهند به مردم تا خود تصمیم شان را در رابطه به زدگی شان بگیرند و تا مردم این وطن به آرامی زندگی کنند هم مانند دیگر جهان ملل بس است غلامی کردن به دیگران شما رهبران عمر خود را به غلامی سپری کرده اید همیشه وطن تانرا فروختید وطنکه حکم مادر را میدهد یعنی مادر تانرا فروختید ناموس تان را فروختید دیگر در پشت چه چیری هستید انساهای خائن شرم کنید از خدای که شمارا خلق کرده است بترسید.این را باید بدانید که فردای روز قیامت در پیش گاه خداوند باید پاسخگو باشید انشا الله که دوزخ جایتان خواهد بود این وعده ای پروردگارتان است که اگر یک بنده من به بنده دیگرم ظلم کند و بقتل برساند زندگی ابدی اش در عمق دوزخ خواهد بود پس از خدا بترسید و به حق این مردم بیچاره از این بیشتر ظلم نکنید 

تشکر دوستان 

/ 0 نظر / 13 بازدید