اسلام دین سعادت وخوشبختی برای تمام جهان ملل

اسلام دین سعادت وخوشبختی برای تمام جهان ملل!!!!

اسلام دین حق بر باطل است.اسلام قویترین دین خداوند مهربان است، اگر میخواهید اسلام را بشناسید باید درباره اش تحقیق کنید اسلام از چشم من مسلمان نبینید چرا که من مملو از گناه هستم. اسلام دین بر حق است دین صلح و آرامش. اسلام مخالف جنگ و دشمنی با جهان بشریت است اسلام تمام آزادی ها را برای بشریت داده است آزادی های که در چوکات قانون وقوانین خود اسلام باشد. اسلام عدالت را حق بشریت دانسته وخود را مدافع عدالت و حمایت کننده این قانون میداند. اگر این دین مبارک را به خوبی و به درستی اش مورد استفاده قرار دهید به خدا قسم که هیچ نوع مشکل در این دنیا وجود نخواهد داشت. من مسلمان هستم اما یک مسلمان مومن نیستم و به نام مسلمان زندگی میکنم اگر مسلمان واقعی باشم باید بهترین بنده خدا باشم. نباید آدمکش باشم، نباید حق دیگران را زیر پا کنم باید انسان مهربان وبشردوست باشم. باید حامی نظام اسلامی و طرفدار قانون اسلامی شرعیت پیامبر خدا حضرت پاک محمد مصطفی (ص) باشیم. باید اخلاق پیامبر بزرگ اسلام و جهان در وجود منه مسلمان باشد باید شایسته ترین بندگان خداوند پاک و بهترین امت محمد (ص) باشم که نیستم. این مشکل منه مسلمان هست نه اسلام عزیز. اسلام ندارد در خود هیچ عیبی و هیچ نوع مشکلی هر آن مشکلی و یا عیبی که وجود دارد در منه مسلمان و در منه بنده و شخصیت منه هست نه اسلام عزیز. به هر صورت هرآنچه من ازاین دین پاک و مقدسترین دین صحبت کنم بازم کم گفتم و دانش زیادی دروجودم از کلمات و جملا ت و واژه های زیادی که هست اما من نمیدانم من را ببخشید که نتوانستم به زبان خود از این دین مبارک بیشتر تعریف کنم اما فقط به یک کلمه خلاصه میکنم که اسلام کاملترین و وسیع ترین دین خدای بزرگ هست وبس

 

/ 0 نظر / 28 بازدید