خلاصله تاریخ افغانستان و نمایه به تحولات دول ها از ابتدا تا حال

خلاصله تاریخ افغانستان و نمایه به تحولات دول ها از ابتدا تا حال

 

 

نمایه تاریخی افغانستان

 

لشکرکشی کورش به سرزمین افغانستان امروزی 535-529 ق.م.
لشکرکشی اسکندر مقدونی 330-327 ق.م. 
دولت کوشانی سده اول میلادی
تسلط ساسانیان بار اول 365-230 میلادی 
تسلط هونهای سفید 565- 455 میلادی
تسلط ساسانیان بار دوم 644-565 میلادی
ورود نیروهای عرب نیمه اول سده هفتم میلادی 
کابل شاهیان و رتبیلان 670-650 میلادی
صفاریان 900 میلادی
سامانیان 999 میلادی
غزنویان 1150 میلادی
لشکرکشی چنگیز 1221 میلادی
پادشاهی تیمور لنگ 1405 میلادی
دولت صفوی ایران 1722 میلادی
دولت مغولی هند 1803 میلادی


تشکیل پادشاهی افغان

میرویس خان 1709 میلادی
ابدالیان 1763 میلادی 
سلطنت احمدشاه ابدالی(درانی) در قندهار 1772 میلادی
ورود سفیربریتانیا به کابل 1837 میلادی
ورودنماینده روسیه به کابل 1837 میلادی
قیام کابل 20 نومبر 1841 
جنگ اول افغان وانگلیس 1842- 1838 
آغاز نشر جریده شمس النهار 1873 میلادی
تعرض نیروهای انگلیسی به سوی کابل 1879 میلادی
جنگ دوم افغان و انگیس 1878

 

تشکیل دولت مدرن افغان

سلطنت امیر عبدالرحمن خان 1880 میلادی
جنگ میوند 1880 میلادی
تعرض روسیه به منطقه پنجده 1880
تعیین مرزها از آمو تا هریرود 1887 میلادی 
شورش غلجائیان 1888-1886
شورش هزاره جات 1894-1891
امضای معاهده دیورند 12 نومبر 1893
فتح کافرستان وتغییر نام آن به نورستان 1896
پادشاهی امیر حبیب الله خان 1901
انتشار سراج الاخبار 1902 
شورش قبیله منگل 1912

دولت مستقل افغانستان

اعلان پادشاهی امیر امان الله خان 1919
اعلام استقلال افغانستان 13 آپریل 1919
جنگ سوم افغان وانگلیس 4 می 1919
برگزاری لویه جرگه وتصویب قانون اساسی 1928
حمله حبیب الله کلکانی 1928
اعلان پادشاهی محمد نادرخان 1929
اعدام حبیب الله کلکانی 1929
کشته شدن نادرشاه 1933
اعلان پادشاهی محمد ظاهر شاه 8 نوامبر 1933
امضای معاهده دوستی با آمریکا 1936
عضویت در سازمان ملل متحد 1947
امضای معاهده دوستی با هند 1950
تاسیس جراید آزاد 1951
استعفای شاه محمود خان 1953
و صدارت محمد داودخان 1953
مسافرت ریچارد نکسن معاون رئیس جمهور آمریکا 1954
مسافرت بولگانین وخروشچف به کابل 1955
مسافرت محمد ظاهرشاه به اتحاد شوروی 1957
مسافرت محمد ظاهرشاه به هند 1957
مسافرت محمد ظاهرشاه به پاکستان 1958
مسافرت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به کابل 1959
شورش قندهار 1959

 

دهه دمکراسی

صدارت دکتر محمد یوسف 1963
تجدید مناسبات با پاکستان 1963
تصویب قانون اساسی جدید 1964
مسافرت محمد ظاهرشاه به چین 1964
مسافرت محمد ظاهر شاه به فرانسه 1965
آغاز انتخابات شورا 1965
صدارت محمد هاشم میوندوال 1965
صدارت نوراحمد اعتمادی 1967
تشکیل سازمان جوانان مسلمان 1968
صدارت دکتر عبدالظاهر 1971
صدارت محمد موسی شفیق 1972
مسافرت پادگورنی به کابل 1973
مسافرت محمد ظاهر شاه به اروپا 1973

دوره جمهوری

سقوط سلطنت و تشکیل دولت جمهوری 1973
اعلام خط مشی محمد داود رئیس جمهور 1973
انتشار قانون اساسی جمهوری 1977
انتخاب محمد داود در مقام ریاست جمهوری از سوی لویه جرگه 1977

تحولات آپریل 1978 و


 

پیامدهای آن

قیام افسران مربوط حزب دموکراتیک خلق 1978
انتخاب نورمحمد تره کی به عنوان رهبر جدید دولت 1978
انتخاب حفیظ الله امین در مقام نخست وزیری 1979
برکناری تره کی واحراز مقامش توسط حفیظ الله امین 16 سپتامبر 1979
اعلام مرگ نور محمد تره کی 10 اکتبر 1979
سخنرانی ببرک کارمل به عنوان رئیس شورای انقلابی 27دسامبر 1979
لشکر کشی اتحاد شوروی 1979
حمله نیروهای مجاهدین به خوست 1982
افتتاح پل "دوستی" بر فراز دریای آمو 1982
آتش بس موقت نیروهای اتحاد شوروی با احمدشاه مسعود 1983

 

برگزاری جرگه عشایر مرزی 1985
تحویل موشکهای استینگر به نیروهای مقاومت افغان 1986
استعفای ببرک کارمل وانتخاب دکتر نجیب الله در مقام رهبری حزب حاکم4 مه 1986
انتخاب حاجی محمد سمکنی شخصیت غیر حزبی در مقام رئیس موقت دولت 20 نومبر 1986
اعلام مصالحه ملی 1987
اعلام طرح خروج نیروهای شوروی توسط میخائیل گورباچف 1988
تعیین محمد حسن شرق به مقام صدارت 1988
امضای موافقتنامه های ژنو 1988
کودتای شهنواز تنی وزیر دفاع علیه دولت نجیب الله 1990
تعیین فضل الحق خالقیار به مقام صدارت 1990
ایجاد شورای سراسری فرماندهان جهادی افغانستان 1990
سفر صبغت الله مجددی رئیس حکومت موقت به مناطق شمال افغانستان 1990 
دیدار هیات مجاهدین از مسکو 1991
قیام افسران در شهرک حیرتان 1992
اتحاد ژنرال دوستم واحمدشاه مسعود 8 آوریل 1992

پیروزی مجاهدین

سقوط کابل بدست مجاهدین آپریل 1992
ورود صبغت الله مجددی برای انتقال قدرت به مجاهدین 1992
انتخاب برهان الدین ربانی به مقام ریاست دولت 30 دسامبر 1992
تعیین گلبدین حکمتیار در مقام صدارت 1993

ظهور طالبان 

ظهور گروه طالبان در قندهار 12 اکتبر 1994
اعلامیه محمد ظاهر پادشاه سابق برای برگشتن به کشورش 1994
کشته شدن عبد العلی مزاری رهبر حزب وحدت 8 مارس 1995
تعیین ملا عمر به عنوان امیر المومنین و اعلام جهاد بر ضد دولت برهان الدین ربانی 4 آپریل 1996
سقوط کابل بدست طالبان 27 سپتامبر 1996

/ 0 نظر / 27 بازدید