سیاست امریکا در افغانستان

امریکا تصمیم دارد تجهیزات نظامی که در افغانستان استفاده میکرد به دولت پاکستان خبیس بخشش کند.نظر تان چیست در این باره؟؟؟

بلی همین هینطور است دوستان: امریکا می خواهد تجهیزات 7 ملیارد دالری را به کشور بدهد که دشمن افغانستان است نه تنها دشمن افغانستان بلکه دشمن تمام بشریت میباشد دولت پاکستان خود حامی تروریزم و خود تروریست است دولت پاکستان همیشه کوشیده که وضعیت را بطور کامل در منطقه وخیم و وخیم تر بسازد در این مقطع زمانی که افغانستان خود نیاز مند چنین تجهیزات نظامی  مدرن و پیشرفته روز است چرا به دولت خبیس پاکستان این وسایل داده شود این حق مردم افغانستان است نه دولت تروریستی پاکستان خائن اگر دولت اوباما چنین حرکتی را انجام دهد واقعآ نشان میدهد که خود امریکا طرفدار وحامی تروریست و تروریستان میباشد.چراکه از کشور دفاع میکند که باعث تمام بدبختی های افغانستان و دیگر جهان ملل است و این حمایت ایالات متحده امریکا از دولت پاکستان به این معنا است که خود امریکائی ها از طالب و دیگر جنگ سالا ران دفاع کرده و مدافع این گروه هست پس این همه تلاش های برای از بین بردن تروریست و بروریزم یک بازی سیاسی و از پیش طرح ریزی شده بوده است و این سیاست دوگانه نما ینگر این بوده است که این دولت متذکره برای اهداف شخصی خویش به افغانستان آمد تا اینکه به خولسته های شوم و پلید اش دست یابد و اینکه اهدافشان چه بوده است دقیقآ معلوم نیست اما این معلوم است که بخاطر منافع شخصی خود به افغانستان آمده اند نه بخاطر مردم رنج دیده افغانستان. ودلیل دادن این تجهیزات گران قیمت و با ارزش به پاکستان عدم آگاهی نیروهای افغانستان گفته شده است یعنی اینکه ارتش افغانستان توانایی استفاده این وسایل را ندارد، اما امریکائی ها و متحدین شان همیشه گفته اند و میگویند که ارتش افغانستان وزارت دفاع ملی و وزارت داخله و همینطور دیگر بخش های امنیتی بطور کامل تدریس شده اند و در بخش های نظامی  و دانش استفاده درست را از این تجهیزلت دارند و دراین مدت 13 سال در افغانستان این کشور ها در افغانستان برای از بین بردن تروریزم و  به آموزش دولت افغانستان کارهای خیلی زیادی را انجام داده اند  به گفته خود شان. اما چطور که حالا نظر شان مخالف این همه است. بنآ اگر امریکائی ها بخواهند این تجهیزات نظامی را به دولت خونخوار پاکستان که خون مردم افغانستان را همیشه میل کرده است بدهد واقعآ یک خیانت بسیار کلانی را به مردم افغانستان کرده اند و در این زمینه من مینحیث یک افغان از مردم خود نقاض میکنم که جلو این حمل را بگیرند و اجازه ندهند که این تجهیزات از خاک ما به پاکستان انتقال داده شود بلاخره مردم افغانستان باید قدرت و وقار شان را نشان دهند به امریکا و همینطور به دولت پاکشتان خبیس. دوستان عزیز از شما خواهشمندم که این مطالب را بگوش تمام مردم خود برسانید از هر طریق که شده این کار را بکنید و افغان بودن خود را ثابت کنید و نشان دهید که ملت افغانستان ملت شچاع ودارای دلیرمردانی هستند که بخاطر خاک،عزت؛ وقار، ناموس، مذهب و دین شان ازخون و جان خود میگذرند تا وطن و سرزمین پدری خود را از حمله دشمنان شان در امان داشته باشند.بنآ تا میتوانید این موضوع را شریک سازید. تشکر  

/ 0 نظر / 7 بازدید