من که نفهمیدم فرق بین بهار و زمستان در چیست؟؟

من که نفهمیدم فرق بین بهار و زمستان در چیست؟؟

من که نفهمیدم فرق بین بهار و زمستان در چیست؟؟  بهار ما مثل زمستان میگذرد زندگی مردم افغانستان همیشه زمستانی بوده هیچ وقت بهاری نبوده. واقعآ که تلخ است. در زمستان همه جا تاریک و سرد است خصوصآ برای مردم بیچاره و غریب. منظورم اینست که تا چه وقت این مردم رنج دیده به خون عزیزان خود آغشته باشند بهار ما زمستان است و زمستان ما زمستان هیچ امیدی برای آینده این وطن وجود ندارد. چرا که رهبر ملت دوست و مردم دوست دراین وطن نیست همه یک مشت خائن ووطن فروش هستند. من را ببخشید. این یک حقیقتیست تلخ که انکار ناپذیر است شما خود میدانید که چنین است. آه به یک شرط که ملت مغز خود را بازکرده و از خواب طولانی بیدار شده باشد و بلاخره همه چیز را متوجه شده باشد و خود ملت برای خود یک رهبر مسلمان و وطن دوست را انتخاب کند. این مهم نیست که از کدام قوم باشد مهم اینست که مسلمان بنده با اخلاص خدا ووطن پرست و ملت دوست باشد این مهم است. بنظر بنده شاید تعجب کنید دوستان که من این حرفها را میزنم ولی اینها همه حقیقتیست آشکار وواضح. به هر صورت ملت باید بیدار شود تا ملت ما خواب باشد این جنایات ادامه خواید داشت. بلی عزیزان من بیدار شوید و ببینید که چه میگذرد در این وطن 

/ 0 نظر / 16 بازدید