آزادی یعنی داشتن استقلال فکری

آزادی یعنی داشتن استقلال فکری

آزادی یعنی متکی نبودن به دیگران از لحاظ فکری

آزادی یعنی آرامش داشتن

آزادی اندیشه یعنی شما هر آنچه که مربوط به حق شهروندی تان هست آنرا به دولت مردان خود بدون کدام مشکلی ابراز کنید و دوچار کدام مشکلی نشوید و همینطور چیزهای که  مربوط به  مسایل ملی و به منافع ملی خود می اندیشید آنها را به دیگران و خصوصآ برای تیم حاکم تذکر دهید و تیم حاکم به حرف های شما  گوش دهند و احترام بگذارند و به نظریات تان ارزش قائل شوند این را میتوان آزادی گفت و خود را آزد دانست.

آزادی یعنی بتوانی به هر جایکه دلت میخواهد سفر کنی خصوصآ که در مملکت خودت هستی که بدبختانه ما مردم افغانستان از چنین نعمتی برخورد دار نیستیم در وطن خود.

آزادی یعنی حرف دلت را به ساده گی به دیگران گفتن خصوصآ کسانکه در حاکمیت بسر میبرند.

آزادی یعنی دفاع کردن از حق خود و دیگران

آزادی یعنی انتقاد از حکومتی که به منافع ملی ما صدمه میزند و جلو بی بندوباریها  را بدون کدام مشکلی گرفتن

آزادی یعنی آرامی و خوشی و جلوگیری از ظلم و ستم و خائنین را به محاکمه کشاندن

بلاخره آزادی یعنی  اینکه منه آدم مینحیث یک بشر در هر جای این کره زمین بخواهم زندگی کنم بتوانم به سادگی و بدون کدام مشکلی و یا ممانعتی به زندگی خود ادامه دهم و هیچ یک از افراد و اشخاص جرات این را نداشته باشند که باعث ایجاد مشکلات به دیگران و یا اینکه به شخصیت دیگران توهین کردن و حق دیگران را زیر پا کردن را داشته باشند .

 

/ 0 نظر / 67 بازدید