علمی فرهنگی

این وبلاگ در زمینه های اقتصادی،سیاسی،علمی،ادبی،روانشناسی،جامعه شناسی،اجتماعی،فرهنگی،تاریخ و دیگر مسایل که در جهان امروز جریان دارد کار میکند و امید دارد که بتواند این مسایل را به درستی برای دوستان خود به انجام برساند. و تشکر فراوان از شما عزیزان که ما را یاری میکنید.

» اسلام مکتبی: خواهر تونی بلیر نخست وزیر انگلستان به اسلام مشرف شد. :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» آموخته ام که چگونه زندگی کنم :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» ابوذر جان قند............ :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» تقویت نیروی اراده و تادیب نفس :: ۱۳٩۳/۱/۳
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» اجتماع چیست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» روانشناسی چیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» درباره‌ی اهمیت فرستادن افکار درست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» خلاصله تاریخ افغانستان و نمایه به تحولات دول ها از ابتدا تا حال :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» خط فقر چیست و فقیر کیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» فقر چیست ؟ فقیر کیست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» تعریف اقتصاد،اقتصاد چیست؟،موضوع علم اقتصاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» فروغ فرخزاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» رابطه فرد و اجتماع از نظر قرآن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» ماهیت اجتماعی انسان از نظر قرآن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» جامعه چیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» تک بیتی های مولوی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» عمر :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» دو بیتی های زیبا، پرمعنی و معروف از خیام نیشابوری :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» تعریف سیاست :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» تعریف لغت سیاست :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» آیا می توان آینده جوامع را پیشگویی کرد؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» اولین شهرهای دنیا کجا بودندو کی بوجود آمدند؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» فرهنگ چیست ؟ بی فرهنگ کیست ؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» سیاست ما :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» عام :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» جایزه نوبل سال 2001 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» نقل قولی از نیوتن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» بود و نبود :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» درد دل یک افغان :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» تاریخ و فلسفه علم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» فلسفه چیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» گلچینی از دوبیتی های خیام :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» واقعا انسان کیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» انسان کیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» علمی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱